Jdi na obsah Jdi na menu

Sosúa s českou historií

9. 7. 2016

Karibské městečko Sosúa u Puerto Plata na severní straně ostrova se před téměř 75 lety mělo stát „zemí zaslíbenou“ pro desítky českých Židů pronásledovaných Hitlerem. Jen malé části z nich se však sem podařilo uprostřed válečné vřavy doputovat.

 

1941077_.jpg

 

Židovská organizace DORSA, jež pomáhala židovským uprchlíkům usadit se v Karibiku a založit na severním pobřeží Dominikánské republiky židovskou enklávu. Dominikánská republika byla totiž jedinou zemí, která se v roce 1938 zavázala bez podmínek poskytnout azyl Židům, jimž hrozilo vyhlazení nacisty.

Tehdejší dominikánský diktátor Rafael Trujillo se velkoryse nabídl přijmout až 100 tisíc uprchlíků. Mezi nimi byli i Židé z tehdejšího Československa, z nichž většina pocházela z Ostravy. Jejich delegace vedená Ferdinandem Hodžou a Brunem Kolkem přicestovala do Karibiku 1. února roku 1939 podepsat s dominikánskou vládou dohodu o přijetí až tisícovky Židů z Protektorátu Čechy a Morava. Bylo jim přislíbeno, že uprchlíkům bude zdarma poskytnuto přístřeší a že budou na dva roky osvobozeni od povinnosti platit daně. Každému azylantu bylo navíc přiděleno 80 akrů půdy, 10 krav, mula a kůň.

 

 

1941075_.jpg

 

Židé měli nahradit zavražděné černochy

Trujilliho velkorysost pravděpodobně pramenila z potřeby vylepšit si renomé na mezinárodní scéně poté, co nechal brutálně zmasakrovat 25 tisíc obyvatel Haiti. Má se rovněž za to, že chtěl přijetím Židů „vybílit“ svůj národ. Neměl totiž v lásce černou pleť a chtěl, aby se evropští muži oženili s dominikánskými ženami a zplodili s nimi potomky světlejší barvy pleti. Z toho důvodu byli v Karibiku přednostně přijímáni svobodní muži a zato o mnoho méně svobodných žen.

Cesta Židů do jejich nové země zaslíbené však nebyla vůbec jednoduchá. Kvůli těžkopádné byrokracii v zemích, kudy prchali, se stihlo do Karibiku přesídlit z původně plánovaných 100 tisíc jen okolo 650 osob. Zbylí Židé pak většinou zahynuli v koncentračních táborech. Po roce 1942 už nebylo možné Židy do Karibiku vůbec dostat kvůli válečnému vývoji a torpédování lodí německými ponorkami.

 

1941080_.jpg

 

Z umělců se stali zemědělci

Život v Karibiku však pro mnohé Židy nebyl vůbec procházkou v rajské zahradě. Většina z nich nikdy manuálně nepracovala a neměla žádné zkušenosti s farmařením, byli to převážně umělci. Polovině z nich navíc bylo už přes padesát. Jediným způsobem obživy, který se jim v Karibiku zpočátku nabízel, bylo však zemědělství. Přesto si na nový způsob života rychle zvykli a založili úspěšné židovské družstvo Productos Sosua, které dodnes produkuje většinu masných a mléčných výrobků v zemi. Nejbohatším občanem města Sosúa je jeden z původních osadníků z Vídně, Erik Hauser, který vlastní blok v lukrativní čtvrti s hotely a restauracemi.

 

 

1941078_.jpg

 

Turistické Sosúa

Dnes však žije v Sosúa jen 150 Židů, mnoho z nich totiž dalo po válce přednost lehčímu životu ve Spojených státech. Mají tu svou synagogu, školy i muzeum věnované historii židovského osídlení.

Tropický Sión, jak se židovskému městečku Sosúa kdysi přezdívalo, se však před 30 lety začal měnit v čím dál rušnější letovisko vyhledávané hlavně americkými, anglickými a německými turisty, z nichž mnozí tu nalezli svůj druhý domov.

 

 

Dnešní Sosúa.....